Wettelijk beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van OVG is zorgvuldig, beheerst en duurzaam en is in lijn met de strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden van OVG. Hierbij wordt rekening gehouden met de langere termijn belangen van OVG en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid is deels afhankelijk van het financiƫle resultaat en voldoet aan de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017. OVG heeft maatregelen getroffen dat noch de onderneming noch haar medewerkers zich in haar gedragingen naar cliƫnten negatief laten leiden door de beloningsregeling.