Extra’s

Family offices

Het beheren van vermogens voor family offices wordt gekenmerkt door specifieke belangen binnen de familie en de wijze van beleggen. Voorts vergt het beheren van vermogen voor family offices aanvullende administratieve handelingen. OVG zal graag met u een speciaal voor dit doel afgestemd beleggingsbeleid uitwerken en uitvoeren. De administratie wordt uitbesteed aan gespecialiseerde, betaalbare administratiekantoren, dan wel een kantoor van uw keuze.

Charity-Beleggen

Wenst u financieel een ideaal te steunen op periodieke basis, dan zoeken wij samen met u naar de beste manier. Dat kan zijn door middel van een opzet waarbij rente- en dividendopbrengsten naar een met u afgesproken doel gaan, dan wel in combinatie met een periodieke gift uit het vermogen. De specialisten van OVG kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Eerder stoppen met werken?

Misschien wenst u eerder te stoppen met werken. Dat leidt doorgaans tot een aangepast beleggingsbeleid met extra accent op cash-flow. OVG adviseert u graag op dit punt.