Privacy- en cookiestatement

Om vermogensbeheer uit te kunnen oefenen verwerkt OVG persoonsgegevens. Zij is uit dien hoofde onder meer gehouden aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens. OVG respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website.  Met dit Privacy- en cookie statement geeft OVG u een inzicht hoe zij met persoonsgegevens omgaat.

OVG doet er alles aan om u een correct beeld van haar verwerking van persoonsgegevens te geven, maar kan voor eventuele onjuistheden niet aansprakelijk worden gesteld.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals naam, identificatienummer en locatiegegevens.

Bezoekt u deze website, dan slaat OVG geen gegevens op over uzelf en over uw gebruik van de website.

Een overzicht van uw gegevens welke OVG opslaat als u onze klant wordt of bent (die opgeslagen gegevens hebben vrijwel altijd een voor OVG verplicht-wettelijke basis), kunt u schriftelijk aanvragen bij OVG. Ook hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen vastlegging van uw persoonsgegevens, kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of deze laten verwijderen.

Doel van de vastlegging

Persoonsgegevens die u via deze website/het e-mailadres achterlaat, bijvoorbeeld ten behoeve van het leveren van informatie, worden uitsluitend gebruikt om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wij leggen uitsluitend persoonsgegevens vast conform uw toestemming, danwel in verband met de noodzaak vanwege een bepaalde overeenkomst, een wettelijke plicht, een vitaal belang of een anderszins gerechtvaardigd belang.

Derden

OVG deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij in zgn. verwerkingsovereenkomsten vastgelegd en gegrond op tenminste een van de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Beveiliging

OVG en haar gegevensverwerkers beveiligen hun dataopslag en dataverkeer naar behoren tegen ongeautoriseerde danwel onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking.

Cookies

Deze website maakt gebruik van technische cookies. Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksvriendelijk mogelijk functioneren van de site. Dit type cookies houdt geen gegevens van u bij en wettelijk hoeft OVG Beheer geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies..

Bewaartermijn

OVG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn als volgt:

Bewaartermijn digitale en fysieke gegevens dienstig aan het Vermogensbeheer: zolang de overeenkomst wordt uitgevoerd en daarna 10 jaar. Overige gegevens 10 jaar.

Wijzigingen

OVG kan van tijd tot tijd, om uiteenlopende redenen, wijzigingen aanbrengen in haar Privacy- en cookiestatement. Het meest actuele Privacy- en cookiestatement is te allen tijde te zien op de website van OVG. Deze versie is geldig vanaf 25 mei 2018

Indien u vragen heeft over deze disclaimer, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met OVG.