Vermogensbeheer

Al onze activiteiten staan in het teken van het realiseren van de met onze cliënten afgesproken doelen. In ons vak betekent dat primair: financiële doelstellingen. Bij OVG bepalen wij samen met u hoe wij onze dienstverlening voor u het beste vorm kunnen geven. Wij kennen immers nog echt maatwerk!

In verreweg de meeste gevallen nemen wij de verantwoordelijkheid voor het beheer van uw (effecten)vermogens van u over. U blijft vanzelfsprekend betrokken bij het beheer, op een wijze die bij u past.

De vergoeding voor deze dienstverlening kent verschillende mogelijkheden. In een eerste gesprek lichten wij deze uitgebreid toe.

Het samenstellen en opbouwen van een portefeuille met de bij u passende mix van risicomijdende en risicovollere beleggingen is onze belangrijkste eerste stap. Indien u op basis van een kennismaking en één of meer intake-gesprek(ken) kiest voor vermogensbeheer door OVG, nodigen wij u uit een vermogensbeheerovereenkomst te tekenen. Binnen het kader van uw Risico/Rendementprofiel en persoonlijke wensen, ontvangen wij aldus een volmacht uw portefeuille samen te stellen en te beheren. Uw vermogen wordt ondergebracht bij InsingerGilissen Bankiers N.V. of Saxo Bank N.V.,  beide gespecialiseerde effectenbanken. Desgewenst kan zulks ook bij andere banken.

Cliënten die nog geen ervaring hebben met een vermogensbeheerder bieden wij in de aanvangsfase de mogelijkheid van een meer intensieve begeleiding. Op deze wijze kan de cliënt vertrouwd raken met de complexe aspecten die nu eenmaal aan het beheren van vermogen verbonden zijn.

Put your money where your mouth is

De seniorpartners beleggen hun eigen vermogen op dezelfde wijze als zij dat voor de cliënten van OVG doen.