Over OVG – ons Bedieningsconcept

Een toenemend aantal particulieren met een aanzienlijk vermogen ervaart de laatste jaren dat hun bestaande bank of beleggingsinstelling niet langer die dienstverlening biedt die men wenst.

OVG is opgericht in 1994, heeft geen eigen produkten en neemt niet deel aan emissie-syndicaten. Aldus is onafhankelijkheid gewaarborgd en kunnen wij op objectieve wijze de meest geschikte beleggingen voor u selecteren. OVG heeft de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder. Sinds de oprichting boekt OVG de beleggingsresultaten die voldoen aan de wensen van cliënten. Bovendien bepalen wij gezamenlijk met u hoe onze dienstverlening eruit zal zien.

Onze langjarige ervaring als vermogensbeheerder, die zonder uitzondering is opgedaan bij de grootste financiële instellingen, komt u als cliënt ten goede. Bij ons ervaart u nog echt maatwerk. Wij concentreren ons immers slechts op één activiteit en dat is de zorg voor uw vermogen.