Beleggingsstijl

In een persoonlijk gesprek met u wordt uw risicohouding vastgesteld. Hierop gebaseerd stellen wij uw Rendements- / Risicoprofiel op en doen wij u voorstellen omtrent de meest geschikte mix van beleggingsvormen (asset-mix) voor de langere termijn.

Voor het gedeelte van het vermogen dat met weinig risico belegd dient te worden hebben wij de voorkeur voor obligatievormen, die minder gevoelig zijn voor mogelijk toekomstige koersdalingen op de obligatiemarkten als gevolg van een algemene rentestijging. In beginsel floating rate obligaties. Optimalisatie van dit rendement kan worden bereikt door te anticiperen op toekomstige renteschommelingen.

Voor het deel van het vermogen waarmee meer risico gelopen mag worden en derhalve ook een (veel) hoger rendement mogelijk is, hanteert OVG een gedegen en heldere beleggingsstijl. Wij investeren dit deel van uw vermogen in de meest kansrijke ondernemingen, die wij via een uitgekiende methode voor onze cliënten selecteren. Daarbij hechten wij grote waarde aan risicospreiding en de mogelijkheid om onze investeringen op ieder gewenst moment te kunnen verkopen (liquiditeit). Reden waarom wij ons richten op beursgenoteerde ondernemingen.

Typerend voor onze stijl is daarbij de combinatie van de zogenaamde “top down” en “bottom-up” methode. Bij een top down benadering spelen toekomstige economische ontwikkelingen en sectoranalyse een belangrijke rol. Bij bottum-up wordt met name gekeken naar de kwaliteit van het management van beursondernemingen en de kansen in de markt. Technische analyse (korte termijn beleggingsbeleid) wordt vooral bepaald door sentimentsindicatoren.

ESG/Duurzaam beleggen is voor OVG vooralsnog niet een leidend criterium. Dit is mede ingegeven door het ontbreken van objectieve criteria en vaak gebleken (pogingen tot) greenwashing; wel heeft het onze niet aflatende aandacht en zullen wij de ontwikkelingen volgen. Wenst u tóch dat het te voeren beleggingsbeleid voldoet aan bepaalde criteria op het gebied van duurzaam beleggen, dan is het goed om te weten dat OVG deze expertise in huis heeft en de portefeuille aldus kan inrichten. Duurzaam beleggen hoeft niet per sé minder rendement op te leveren.