Beleggingsstijl

In een persoonlijk gesprek met u wordt uw risicohouding vastgesteld. Hierop gebaseerd stellen wij uw Rendements- / Risicoprofiel op en doen wij u voorstellen omtrent de meest geschikte mix van beleggingsvormen (asset-mix) voor de langere termijn.

Voor het gedeelte van het vermogen dat met weinig risico belegd dient te worden hebben wij de voorkeur voor obligatievormen, die minder gevoelig zijn voor mogelijk toekomstige koersdalingen op de obligatiemarkten als gevolg van een algemene rentestijging. In beginsel floating rate obligaties. Optimalisatie van dit rendement kan worden bereikt door te anticiperen op toekomstige renteschommelingen.

Voor het deel van het vermogen waarmee meer risico gelopen mag worden en derhalve ook een (veel) hoger rendement mogelijk is, hanteert OVG een gedegen en heldere beleggingsstijl. Wij investeren dit deel van uw vermogen in de meest kansrijke ondernemingen, die wij via een uitgekiende methode voor onze cliënten selecteren. Daarbij hechten wij grote waarde aan risicospreiding en de mogelijkheid om onze investeringen op ieder gewenst moment te kunnen verkopen (liquiditeit). Reden waarom wij ons richten op beursgenoteerde ondernemingen.

Typerend voor onze stijl is daarbij de combinatie van de zogenaamde “top down” en “bottom-up” methode. Bij een top down benadering spelen toekomstige economische ontwikkelingen en sectoranalyse een belangrijke rol. Bij bottum-up wordt met name gekeken naar de kwaliteit van het management van beursondernemingen en de kansen in de markt. Technische analyse (korte termijn beleggingsbeleid) wordt vooral bepaald door sentimentsindicatoren.

Beursgenoteerd vastgoed via grote gerenommeerde beleggingsfondsen en overwegend beleggend in grote moderne winkelcentra (minder cyclisch) zien wij in jaren met economisch herstel en een lage rentestand als een goede deelaanvulling op een obligatiebelegging. Dit soort fondsen biedt een relatief hoog dividendrendement plus het verschijnsel dat de beurskoersen van de betere vastgoedfondsen zich periodiek richten naar de intrinsieke waarde.

Duurzaam is voor OVG vooralsnog niet een leidend criterium. Dit is mede ingegeven door het ontbreken van objectieve criteria; wel heeft het onze niet aflatende aandacht en zullen wij de ontwikkelingen volgen.