Advance Beleggen

  • Succesvol beleggen in aandelen, obligaties en beursgenoteerd vastgoed op basis van de beleggingsaanpak van Advance via Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage (OVG).
  • Kansrijke beleggingsproducten van banken, al dan niet met hoofdsomgarantie, exclusief voor beheerrelaties van OVG
  • Bewezen beleggingsexpertise; maatwerk
  • Zeven ervaren vermogensbeheerders (incl. NLD.nl)
  • Voor behoedzame- en ambitieuze beleggers.
  • Particulieren, (directie)pensioenfondsen, family offices, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders

Advance (www.advancebeleggen.nl) is in Nederland een van de belangrijkste aanbieders van onafhankelijke nieuwsbrieven inzake beleggen in aandelen, obligaties en beursgenoteerd vastgoed.

De onafhankelijke opstelling van Advance biedt haar de vrijheid kritisch commentaar te leveren op alle nieuwe beleggingsproducten in Nederland. De meeste zijn niet interessant voor beleggers. Kansrijke producten worden opgenomen in het Advance “Top Elftal” Beleggingsproducten.

De nieuwsbrieven van Advance worden gecoördineerd door de heer G.R. Jager. Zijn achtergronden zijn: senior vermogensbeheerder bij ING, resp. hoofd Beleggingsvoorlichting op het hoofdkantoor van Fortisbank. In 2003 is hij vervroegd gestopt met werken bij Fortis. Even later heeft hij AdvanceBeleggen.nl opgericht. Om vermogensbeheer te kunnen aanbieden aan abonnees van Advance., is hij sinds 2006 verbonden aan Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage BV.(OVG), een door de AFM goedgekeurde vermogensbeheerder. Voorts is Jager ”goeroe” van het dagblad De Telegraaf (www.dft.nl) geweest in de jaren 2008 tot 2017.

Advance heeft als beleggingsvisie het behalen van een zo hoog mogelijk rendement bij een beheersbaar risico. Elke strategie bevat sterke en zwakke punten. Daarom worden er meerdere strategieën gehanteerd, afhankelijk van de doelstellingen van de belegger en de gang van zaken op de financiële markten.

Risicospreiding en met name tijdige keuze voor de juiste beleggingsvormen zijn er voor om beleggers te behoeden voor majeure vermogensverliezen tijdens een crisis of recessie.

Beleggers die in de afgelopen jaren conform de beleggingsportefeuille van Advance hebben belegd, hebben geen hinder ondervonden van dubieuze aanbieders als Madoff en vele anderen. Voorts hebben zij geen last gehad van de in 2008 omgevallen zakenbank Lehman Brothers, vastgoedobligaties, vastgoed- en scheeps CV’s, enz..

OVG

Wenst u te beleggen overeenkomstig het beleid van Advance door middel van vermogensbeheer en toegespitst op uw persoonlijk Risico-/Rendementsprofiel en specifieke wensen, dan kunt u dit verwezenlijken via Onafhankelijk Vermogensbeheer ’s-Gravenhage B.V. (O.V.G.). Dit effectenhuis is opgericht in 1994 en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank.

OVG heeft geen eigen beleggingsproducten en kan zich daardoor onafhankelijk opstellen. De door OVG geselecteerde beleggingen zijn volledig afgestemd op uw persoonlijk Risico/Rendementsprofiel, variërend van Voorzichtig tot  Defensief, Neutraal en Offensief. Maatwerk staat hierbij centraal. OVG belegt bij voorkeur in beleggingsvormen die – indien gewenst –  snel liquideerbaar zijn op de beurs.

Uniek is de transparante informatievoorziening. Bij een doorsnee vermogensbeheerder moet u gissen naar de achtergronden waarom er gemuteerd is in uw beleggingsportefeuille. De nieuwsbrieven van Advance in combinatie met het beheer van uw effectenportefeuille via OVG, bieden u de mogelijkheid te lezen welke motieven er zijn geweest om een mutatie door te voeren in uw effectenbezit.

De beleggingen en banksaldi van Nederlandse relaties van OVG zijn op naam van cliënt ondergebracht bij Binck Bank. Bent u in een ander land woonachtig, dan is gebruikmaking van een bank naar keuze in het buitenland in beginsel mogelijk.

Opdat OVG zelfstandig wijzigingen kan aanbrengen in uw effectenbezit bij Binck bank, wordt u gevraagd een zogenaamde “beperkte volmacht” te ondertekenen. Wenst u gelden of effecten over te boeken dan dient u dit zelf te regelen bij Binck bank. Uitzondering vormen geldoverboekingen naar uw vaste tegenrekening bij uw huisbank. De betreffende rekeningnummers dienen door u van tevoren te zijn vermeld in eerdergenoemde volmacht.

Aan beleggers, die via OVG overeenkomstig het beleid van Advance wensen te beleggen, wordt over het in beheer gegeven vermogen beheerloon in rekening gebracht en wel als volgt:

Beheerloon Uw Risico- / Rendementsprofiel
Voorzichtig Defensief Neutraal / Offensief
Voor belegde vermogens tot € 0,5 mln 0,5% 0,9% 0,9%
Van € 0,5 mln tot € 2 mln 0,4% 0,8% 0,8%
Van € 2 mln tot € 10 mln 0,4% 0,7% 0,7%
Idem bij meer dan € 10 mln 0,3% 0,6% 0,6%
Minimum bedrag € 400,- per kwartaal. Tarieven ex BTW.
Beheerrelaties van O.V.G. ontvangen de nieuwsbrieven van Advance gratis. Besparing € 265,- per jaar. Advance verleent geen restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden.

Kiest u voor OVG inzake beleggen conform de beleggingsportefeuille van Advance, dan is de heer G.R. Jager in beginsel uw vermogensbeheerder. Plaatsvervanger is de heer Mr. Drs. W. van Ganswijk.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, of behoefte hebben aan een vrijblijvend oriënterend gesprek op het kantoor van OVG in Den Haag of bij u thuis in binnen- of buitenland, aarzel niet te mailen via jager@ovgbeheer.nl of te bellen via +31(0)6 52 32 67 82.

Nuttige websites